Bog Sunca


- Kako se zove štovatelj sunca u Visokom?
- Amon Ba.

slowmo
10.02.2009
2,64


Komentari:

G0lemi

22.02.2009 00:34:32
za kralja DVA JAJA ...........

KBSA-CAKI

22.02.2009 01:32:21
0bren0vačka p0licija uhapsila je Aleksandra Nešk0vića /43/ iz N0v0g Be0grada, k0ji se na intern=tu predstavlja0 ka0 šesnaest0g0dišnjak, a zb0g sumnje da je izvrši0 krivičn0 djel0 0bljube nad djetet0m.

KBSA-CAKI

22.02.2009 01:33:17
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

22.02.2009 01:33:52
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

22.02.2009 01:34:29
Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH p0dnijela je Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu pr0tiv premijera Republike Srpske Mil0rada D0dika, nek0lik0 ministara i 0s0ba iz p0sl0vn0g miljea RS-a zb0g sumnje da su nanijeli štetu budžetima BiH i RS-a u izn0su 0d 145 mili0na k0nvertibilnih maraka, javili su danas neki mediji u RS-u.

KBSA-CAKI

22.02.2009 01:35:03
0sn0vni sud Banjaluka presudi0 je danas u k0rist Islamske zajednice BiH p0 tužbi Islamske zajednice pr0tiv RS i Grada Banjaluka, te 0baveza0 tuženu stranu da isplati 0dštetu 0d 64, 7 mili0na KM za rušenje 16 vjerskih 0bjakata u Banjaluci u t0khu rata.

KBSA-CAKI

22.02.2009 01:35:42
KRV0L0CI J=BEM LI VAM MĐTER GEN0CIDNU U USTA ZVĐLJAV0-ZGUBAVA K0JA VAS 0DG0JI DA PLJACKATE,UBIJATE,SILUJETE I K*L!ETE )))))))) I T=BI B.LUKA METNEM MĐTERI CUNU K0 RUKA )))))))

KBSA-CAKI

22.02.2009 01:36:13
HARIS SILAJDZIC 0DRZA0 PREDAVANJE NA PRAVN0M FAKULTETU U AMERICI klap,klap,klap........ AFERIM HARE!!!

KBSA-CAKI

22.02.2009 01:36:59
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA $ULTANE,$ULTANE SIL0 SA K0S0VA NEK TI JE SRETNA DRZAVA N0VA hihihihihi...... *$ultan-k0mandant bezbed0n0sniH snaga REPUBLIKE K0S0V0

Alija Izmetbeg0vic

22.02.2009 10:21:08
hajd caki-ba,pr0nas0 si igrackicu k0piranjem,jesi inteligentan k0 m0j patak!

Stipe

22.02.2009 11:23:00
Kakvi patak,ki m0j magarac!!!!!!

KBSA-CAKI

22.02.2009 13:42:33
$ULTANE,$ULTANE J=BI PRAV0SLAVNE 0D K0S0VA D0 ZEMUNA NEK ZNAJU STA JE 0SUNECENA CUNA $ULTANE,$ULTANE SIL0 SA K0S0VA NEK TI JE SRETNA DRZAVA N0VA hihihihihi...... *$ultan-k0mandant bezbed0n0sniH snaga REPUBLIKE K0S0V0

KBSA-CAKI

22.02.2009 13:48:59
hihihihihihi........ Premijer K0s0va Hašim Tači izjavi0 je da k0s0vska vlada 0staje privržena 0dluci 0 zabrani ulaska na K0s0v0 vis0kim srpskim predstavnicima k0ji ne p0štuju n0vi ustavni red. 'T0 je sam0 p0četak', reka0 je Tači za prištinski dnevnik 'Ekspres', k0mentarišući 0dluku 0 zabrani p0sjete srpsk0g ministra za K0s0v0 G0rana B0gdan0vića. 'Na K0s0vu će se p0št0vati zak0nit0sti. Srbija treba da zab0ravi K0s0v0', reka0 je Tači, pren0si list. hihihihihihihihihihihi.........

KBSA-CAKI

22.02.2009 13:50:24
TACI,TACI SRBE NA CUNU KACI hihihihihihihihihi.....

KBSA-CAKI

22.02.2009 13:51:44
hihihihihihihi..... jadni LJ!GAVCI nek0 ih na vrbe a nek0 ih na cundaru hihihihihihihii....

KBSA-CAKI

22.02.2009 14:00:48
ZA LJ!GAVCE: Zarasle su staze m0je i sad 0ne puste st0je srbije nema vise da ist0riju pise stazama sm0 pr0lazili d*k sm0 srbiji 0dlazili 0d kad K0s0v0 nezavisn0 p0sta mi smijem0 sam0 d0 m0sta staze nema K0s0v0 cvjeta priznaju ga mn0ge zemlje svijeta! hihihihihihihihi...... pa ne p0pij!!!!

0nak0 uz put

22.02.2009 14:59:24
Brav0 Caki majst0re. Ne daj im 0ka 0tv0riti.

KBSA-CAKI

22.02.2009 16:07:03
'T0 je sam0 p0četak', reka0 je Tači za prištinski dnevnik 'Ekspres', k0mentarišući 0dluku 0 zabrani p0sjete srpsk0g ministra za K0s0v0 G0rana B0gdan0vića. 'Na K0s0vu će se p0št0vati zak0nit0sti. Srbija treba da zab0ravi K0s0v0', reka0 je Tači, pren0si list. hihihihihihihihihihihi.........

λAλA

22.02.2009 16:38:23
SRBIJA SRBIMA BQSNA JE ZEMLJA SRBSKA

CAKIJ0VA MAJKA

22.02.2009 18:54:25
SIPTARI CEKAM VAS RASIRENIH N0GU

Poslao/Poslala