Hodža


Kaže Nemanja hodži:
- "Večeras ćeš ili da se napiješ ili da opsuješ Boga ili da pojedeš čvaraka."
Kaže hodža:
- "Nema šanse!"
Mic po mic, napi se hodža pa reče:
- "Je*o vam bog mater, đe su ti čvarci?"

1,83


Komentari:

Z.*)xxi

03.05.2009 00:32:04
Iseljenje muslimansk0g stan0vnista sa 0vih pr0st0ra zakljucen0 je 1876.g0dine, a iz jug0ist0cne Srbije 1882.g0din. Muslimani Srbije m0gli su 0stati na sv0jim 0gnjistima, zadrzati sva svija d0bra, ali sam0 p0d sledecim usl0vima: -da se vrate TKZ veri praded0vsk0j, a ak0 t0 nece 0nda m0gu -da budu Srbi islamsk vere, a ak0 i t0 nece, -0nda m0raju da da se pisu i v0de ka0 Cigani, a ak0 i t0 nece -0nda m0raju da se isle iz Srbije.

Z.*)xxi

03.05.2009 00:41:12
Be0grad je p0cetk0m sedme decenije 19 v ima0 730 muslimanska 536 nemuslimaska i 3 r0mska d0mcinstva, 2.328 zgrada, kuca, 0d k0jih su 842 bile srpske a 1486 muslimanske. J0akim Vujic u sv0m Putesestviju nav0di da je u Uzicu 1826. bil0 1200 muslimaskih kuca, 20 dzamija i 80 srpskih kuca, d0k je engleski put0pisac Andreja Arcibalda Pat0na nav0di da je Uzice 1834.g imal0 3.500 muslimanskih i 600 srpskih kuca, d0k Vladimir Karic pise da je u Uzicu 1844.g bil0 3697 Turaka, (citaj muslimana) I sam0 707 Srba.

emi fe

03.05.2009 00:57:59
nidje veze ccc

KBSA-CAKI

03.05.2009 01:03:44
ZA Marinca J=BEM TI MĐTER GDJE TI JE SESTRA?

KBSA-CAKI

03.05.2009 01:05:23
ÖÖ00))))))) LJ!GAVCI))))))) J=BEM LI VAM MĐTER G=N0CIDNU)))))))

Z.*)xxi

03.05.2009 01:13:30
Izg0n0m muslimana iz Be0gradsk0g pasaluka 0stal0 e, b0lje recen0 0duzet0 je 5 mili0na hektara 0brdive zemlje k0ja je p0dijeljena d0seljenim Srbima , zatim st0 hiljada gradjevinskih 0bjekata (kuca znatskih radnji i slicn0). Unisten0 je, p0rusen0 je 600 vjerskih 0bjekata i 0pljackan0 0k0 300.hiljada grla sth0ke, itd.

Z.*)xxi

03.05.2009 01:14:13
marinac eb0 ti h0dza sestru

Z.*)xxi

03.05.2009 01:16:40
a i vama beem sve pljackask0 cijeli sv0j ziv0t ste pljackali i 0d t0ga hranili vase p0r0dice ali d0ci ce t0 sve na sv0je mijest0 jedn0g dana pazite se" 0krece se k0l0 srece"

U-nacelu

03.05.2009 01:19:40
I NAMA SU 0PLJACKALI 100.HILJADA TRAKT0RA.

CAKIJ0VA MAJKA

03.05.2009 01:37:04
11. JULA DAJEM MINDJE DZABE

Banja Luka

03.05.2009 10:44:42
Pr0radila cista prav0slavna krv 'u 0dze-ba' ...... :P

Banja Luka

03.05.2009 10:48:08
caki,p0bjeze ti 0pet iz p0druma,a?! zxxl,kad mu budes drugi puta is'0 dat quzice,d0br0 zamandali vrata zas0b0m.....hahaha))))) 0tac vas j-b0 p-derski!

KBSA-CAKI

03.05.2009 12:19:49
BANJA LUKA,BANJA LUKA PUCE VELIKA BRUKA CAKI TI STAVI MĐTERI KITU DUGU K0 RUKA PA J0J SAD MUKA P0VRACA SVAK0G DANA JER PRIMI KITU 0D MENE MU$LIMĐNA

SUSJED

03.05.2009 12:20:04
ha ha ha

U-nacelu

03.05.2009 14:38:25
=U= h al ti 0vaj nakiti mhater

Z.*)xxi

03.05.2009 19:18:09
b.l da ti ja malk0 bem mal0 sekane a caki mamane znas li da su b0sanski prav0slavci nastali 0d b0sanskih muslimana

srijemski granicar

03.05.2009 20:48:47
hal0 zv0ki,,,,ak0 ti verujes u 0ne bhudalashtine isp0d,,,0nda si plitk0uman,,ka0 i 0naj st0 ti ih je p0turi0 da pr0chitash

srijemski granicar

03.05.2009 20:49:10
m0zjete vi zeleni p0turcheni danas svashta da izmishljate,,m0zda vam na kraju nek0 i p0veruje ali istina se zna

srijemski granicar

03.05.2009 20:49:51
da ste vi sadashnji muslimani,,p0t0mci kukavichnih srba k0ji su pr0dali veru za vecheru i preshli na ver0isp0vest8 0kupat0ra B0hsne,,Srbije,Herceg0vine i Crne G0re u 0v0m sluchaju je t0 islam a da su turci u k0m sluchaju bili budisti,,, sad bi ti meditira0 fin0 u sv0m dnevn0m b0ravku,,,umest0 sht0 8k0pirash neke tekst0ve st0 nemaju veze sa vez0m

srijemski granicar

03.05.2009 20:52:15
budite vi muslimani,,nik0 vam ne brani,,, ali zaebite sa pravljenjem thurske na srbsk0j zemlji,,i uv0djenjem nekih islamskih zak0na,,,nisu BQsna i Srbija arabski emirati 0V0 JE EVR0PA a k0me se t0 nesvidja,,m0ze sl0b0dn0 da se seli u Avganistan i Iran

Poslao/Poslala