Mrav i slon u pustinji


Idu mrav i slon pustinjom i u jedno doba govori slon mravu:
- "Mravu brate, ja crko od žeđi",a mrav govori:
- "Ne brini brate poneo sam čuturicu."

4,24


Komentari:

Cilac

21.03.2008 00:02:45
jedan caki, phedher, nedavn0 se sam0zad0v0ljava0 litrenjac0m flas0m, pa mu se 0nak0 u transu sl0mila, ima0 p0slije grdnih pr0blema

čilac

21.03.2008 00:04:11
et0 ti ideje caki: uzmi čuturicu.

SELIM PASA-CAKI

21.03.2008 00:14:02
0Q0Q0Q))))))) LJ!GAVCI ))))))) J=BEM LI VAM MĐTER ZGUBAVU ))))))))))

SELIM PASA-CAKI

21.03.2008 00:15:12
HASIM TACHI NA CUNU VAS KACI I ZA N0S P0VLACI A LAJCAK S GVZA NAVLACI hihihihihihihihi.....

SELIM PASA-CAKI

21.03.2008 00:16:28
JAPAN PRIZNA0 NEZAVISN0ST K0S0VA )))))))))) K0S0V0 D0 T0KIJA )))))))))))))))))) SRBIJA K0 N0KIJA )))))))))))))))))) hihihihihihihihihihi........

SELIM PASA-CAKI

21.03.2008 00:17:16
BUGARI NAPADAJU)))))))))))) BUGARSKA PRIZNALA NEZAVISN0ST K0S0VA ))))))))))))))

SELIM PASA-CAKI

21.03.2008 00:18:03
HRVATI I MADJARI PRIZNALI NEZAVISN0 K0S0V0 JUCE )))))) hihihihihihihihi.......

SELIM PASA-CAKI

21.03.2008 00:18:47
BUS DANAS DA0 0BECANJE: "NA0RUZAT CE M0 K0S0V0" hihihihihihihihi......

SELIM PASA-CAKI

21.03.2008 00:19:15
"NA0RUZAT CE M0 K0S0V0" hihihihihihihihi......

cica

21.03.2008 00:26:45
HAHAHH SLAVISA.NEIZVQDLJIVQ TI QVQ.

cica

21.03.2008 00:27:37
IMAJU QNI QRUZJE CAKI.GRANICE SA ALBANCIMA A NE SA SRBIMA I HRVATIMA KQ MI.

Alija Izmetbeg0vic

21.03.2008 00:29:20
SARAJEV0 - Pet 0s0ba 0sumnjičenih za ter0rizam i krijumčarenje 0ružja uhapšen0 je juče u Sarajevu i Bug0jnu, p0tvrđen0 je u Tužilaštvu BiH. P0 nal0gu 0v0g tužilaštva pripadnici Antiter0rističke jedinice MUP-a FBiH juče su izvršili pretres stambenih 0bjekata na šest l0kaliteta. Prema nep0tvrđenim inf0rmacijama, svi uhapšeni su državljani BiH i vehabije. Ni u MUP-u FBiH nisu željeli 0tkriti identitet uhapšenih, najavivši m0gućn0st da akcija bude nastavljena i u narednim danima. Jedan 0d uhapšenih iz 0ve grupe stanuje u Jukićev0j ulici na br0ju 61, u naselju Bare u Sarajevu. Prema izjavama k0mšija, uhapšeni živi u stanu sa suprug0m i tr0je djece, a specijalci su upali ujutr0 0k0 šest sati. "Specijalci s maskama i 0ružjem upali su u zgradu i nak0n sat i p0 izveli t0g č0vjeka. Vjerujte da mu ne znam ime. 0n je vehabija i žena mu je p0krivena. Mi nemam0 k0ntakta s njima, znam0 sam0 da mu jedn0 dijete ide 0vdje u šk0lu. 0d kada tu žive, čime se bave, t0 nik0 ne zna", kaza0 je jedan 0d mještana naselja Bare.

Alija Izmetbeg0vic

21.03.2008 00:31:29
cakiii)))))) uslj0 usljiviiii)))))) j=bem ti m4ter usljivuuuu))))) HAHAHAHAHAHA

Alija Izmetbeg0vic

21.03.2008 00:34:29
cakiii))))) uslj000))))) navucem ti seku na ud HAHAHAHA

čilac

21.03.2008 01:02:38
KAZE HASIM TACHI. CAKIJEVA HANUM0,DAJ MI GA P0ZVACHI!!

Alija Izmetbeg0vic

21.03.2008 06:58:02
cakiii))))) j=b0 ti pas m4ter HAHAHAHAHAHAHA

Fahrö

21.03.2008 09:28:41
cakiii)))))) uslj0 usljiviiii)))))) j=bem ti m4ter usljivuuuu))))) HAHAHAHAHAHA

Fahrö

21.03.2008 09:29:23
cakiii))))) uslj000))))) navucem ti seku na ud HIHIHIHIHI......

Rujkan

21.03.2008 09:31:47
caki majmune crkni da te Swedi u limenöm sanduku liferuju u piramidu!!!

cut myself

21.03.2008 12:07:20
nije l0še

Poslao/Poslala